EFOP-3.11.1-17 Iskola – Család együttműködés a gyermekekért

Kedvezményezett: Veszprémi Waldorf Egyesület

A projekt cím: Iskola  – Család együttműködés a gyermekekért – egyéni fejlesztésen alapuló hátránykompenzációs tevékenység a Fehérlófia Waldorf Iskolában

A támogatás összege: 59 805 092.- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Fehérlófia Waldorf Általános Iskolában megvalósuló, a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítására és alkalmazására, az egyéni fejlesztés megvalósítására, intézményi szinten és  családdal való együttműködéssel megvalósuló integráció, a korai iskolaelhagyást és a tanulási nehézségek kezelését segítő programok megvalósítására jött létre.

A megvalósítás során az egyéni sajátosságokra koncentráló differenciált fejlesztésbe a családot is bevonja, segítve a gyermeket a családi háttér támogató erejével. A szülőkre, nagyszülőkre, rokonokra kidolgozott szülő-képzés a személyes egyedi tanácsadás mellett nagyobb célcsoportot bevonva előadásokkal, műhelymunkával segíti az iskola környezetében megszólítható szülői kört is.  Mindezek mellett a tervezett szakmai együttműködések és a pedagógusképzések, továbbképzések is segítik, hogy a hátrányokat, a veszélyeket időben felismerve a korai iskolaelhagyás megelőzésére, és megakadályozására felkészüljenek az intézmény pedagógusai, a hátránykompenzálás új formáit, lehetőségeit ismerjék meg, és alkalmazzák.

A diákok számára szerteágazó lehetőségekkel igyekeznek a kompetenciák, a motiváció fejlesztésére, az egyéb készségekben, képességekben rejlő sikerekkel is támogatva a tanulmányaikban fokozottabb aktivitást.

A projekt tervezett befejezési dátuma  :  2020.09.30.

Projekt azonosító száma : EFOP-3.11.1-17-2017-00026

EFOP-3.3.7-17 Jelenorientált Kultműhely Program (JÓK)

EFOP-3.3.7-17
Kedvezményezett: Veszprémi Waldorf Egyesület
A projekt címe: Jelenorientált Kultműhely Program (JÓK)
Támogatási összeg: 74.715.095 Ft
Mértéke: 100%

A projektben célunk olyan műhelyek és azok tevékenységéhez kapcsolódó események létrehozása, amelyek a tananyagot informális és non formális módon bővítik. Minden tervezett programunkat a jelenkor kérdéseihez kötjük, ahogy gimnáziumunk mottója is sarkall minket: “Megismerni a világot és benne önmagam…”. A Waldorf-pedagógiára építkezve tehát a jelen felé mutató módszertant kívánunk megalkotni.

A projekt rövidítése, a JÓK ezen túl arra is felhívja a figyelmet, hogy a világ “jobbításának”, “jobbátételének” egyéni életcélnak kell lennie. A Waldorf-pedagógia céljai között kiemelten szerepel a szociális kompetencia erősítése, mi ezen túl is keressük az utakat, új lehetőségeket a szociális érzékenyítésre.

A program különféle területeket felölelő komplex tananyagfejlesztést valósít meg:

  • alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése – kommunikációfejlesztés, felelős médiahasználat (iskolaújság, filmkészítő klub), vállalkozói készségfejlesztés, pályaorientációs programok stb.;
  • a lelki és fizikai egészség fejlesztése – érzékenyítő programok, segítő életmódra nevelés stb.;
  • innovációs műhelyek kialakítása – élménypedagógiai módszerek, médiaszoba;
  • az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása;
  • közösségfejlesztő programok – vitaversenyek, kvízversenyek.
  • Mindezen tartalmak fejlesztést követő bevezetése, az érintettek felkészítése és megismertetése szintén a program része.

A program szakmai felelősei dr. Bagladi Orsolya, Nagyné Prejczer Katalin, Tóthné Hámori Edit és Varga Richárd; megvalósításában a Fehérlófia Waldorf Iskola egész tanári közössége részt vesz.

Továbbá a projekt Bocskay Bea, Bors Márta és Domokos Márta munkatársak szakmai segítségével valósulhat meg.

Befejezés tervezett dátuma: 2020.01.02.

Azonosító:  EFOP-3.3.7-17-2017-00065

TÁMOP 1.4.1. Pályakezdők bevezetése a munka világába

Sajtóközlemény
Munkahelyteremtés a Veszprémi Waldorf Egyesületnél
www.ujszechenyiterv.gov.hu – 2015.03.31.

A Veszprémi Waldorf Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretei között és 19,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogatásból az Egyesület 5 fő célcsoporttag foglalkoztatását és képzését valósította meg.

A Veszprémi Waldorf Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével című pályázat keretei között és 19,94 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
A pályázat kereteiben a támogatási összegből 5 fő célcsoporttag és 1 fő, a célcsoporttagok munkáját folyamatosan figyelemmel kísérő és támogató mentor foglalkoztatása valósult meg. Továbbá 1 fő pénzügyi vezető vállalkozási jogviszonyban és 1 fő projektmenedzser megbízási jogviszonyban látta el a pályázat sikeres megvalósulásához szükséges feladatokat.
Az Egyesület több képzést is biztosított célcsoporttagjai számára a teljes projektidőszak alatt, 270 órás Angol nyelvi képzést és egy 110 órás Informatika képzést. A képzéseken való aktív részvételnek köszönhetően a célcsoporttagok olyan kompetenciákat sajátítottak el, melyek a pályázat sikeres megvalósítását magasabb fokon szolgálták.