A tanulás, mint pozitív élmény

TANULÁSMÓDSZERTAN nem csak Waldorf-iskolában

Alapítási eng. sz. 273/10/2020
Felnőttképzés nyilvántartási sz. B/2020/008649

A képzés tematikája

  1. A tanulás és tanítás külső és belső feltételei, körülményei
  2. Az emberi érzékelés új megközelítése tanári és tanulói szemszögből – 12 érzék
  3. Tanulási stratégiák, technikák és munkaformák, a tanulói képességek és készségek kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembevételével
  4. Tanulás és tanítás iskolai keretek között
  5. Drámajátékok, retorikai, beszédtechnikai és önismereti gyakorlatok

A továbbképzés előadói, foglalkozásvezetői

Demkó Marianna – előadó, csoportvezető tanár
Janovics Judit – előadó, csoportvezető tanár

A továbbképzés időpontjai

2021. február 4. csütörtök 8.30-19.30
2021. február 5.. péntek 9.00-19.00
2021. február 26. péntek 9.00-18.15

A továbbképzés helyszíne

Veszprémi Waldorf Egyesület, 8248 Nemesvámos, hrsz. 836/14.

A továbbképzés a Veszprémi Waldorf Egyesület és az EFOP-3.11-17-2017-00026 azonosítószámú pályázat együttműködésében és támogatásával valósul meg.

 

Szülők iskolája – Beiskolázási program: A Waldorf-pedagógia küldetése

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt 2020. november 3-án, kedden 17 órától a veszprémi Hangvillába Dr. Krivácsy Zoltán előadására.

Az előadás témája: A Waldorf-pedagógia küldetése

A programról részleteket a csatolt plakáton olvashattok.

A program ingyenes, az EFOP-3.11.1-17-2017-00026 azonosítószámú pályázat támogatásával valósul meg.

Kérjük, hogy időben, legalább az előadás előtt 10 perccel érkezzetek meg a pályázati papírok kitöltése és aláírása miatt.

Fontos: a Hangvilla egész területén és az előadás alatt szájmaszk használata kötelező

Beiskolázási program – Mikor áll készen egy gyermek az iskolára?

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt jövő héten kedden a veszprémi Hangvillába Pintye Marcsi előadására.

Az előadás témája: Iskolába készülünk. Érettség vagy készültség: Mikor áll készen egy gyermek az iskolára?

A programról részleteket a csatolt plakáton olvashattok.

A program ingyenes, az EFOP-3.11.1-17-2017-00026 azonosítószámú pályázat támogatásával valósul meg.

Kérjük, hogy időben, legalább az előadás előtt 10 perccel érkezzetek meg a pályázati papírok kitöltése és aláírása miatt.

Az előadás hírét legyetek szívesek és osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel.

Fontos: a Hangvilla egész területén és az előadás alatt szájmaszk használata kötelező.

EFOP-3.11.1-17 Iskola – Család együttműködés a gyermekekért

Kedvezményezett: Veszprémi Waldorf Egyesület

A projekt cím: Iskola  – Család együttműködés a gyermekekért – egyéni fejlesztésen alapuló hátránykompenzációs tevékenység a Fehérlófia Waldorf Iskolában

A támogatás összege: 59 805 092.- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Fehérlófia Waldorf Általános Iskolában megvalósuló, a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kialakítására és alkalmazására, az egyéni fejlesztés megvalósítására, intézményi szinten és  családdal való együttműködéssel megvalósuló integráció, a korai iskolaelhagyást és a tanulási nehézségek kezelését segítő programok megvalósítására jött létre.

A megvalósítás során az egyéni sajátosságokra koncentráló differenciált fejlesztésbe a családot is bevonja, segítve a gyermeket a családi háttér támogató erejével. A szülőkre, nagyszülőkre, rokonokra kidolgozott szülő-képzés a személyes egyedi tanácsadás mellett nagyobb célcsoportot bevonva előadásokkal, műhelymunkával segíti az iskola környezetében megszólítható szülői kört is.  Mindezek mellett a tervezett szakmai együttműködések és a pedagógusképzések, továbbképzések is segítik, hogy a hátrányokat, a veszélyeket időben felismerve a korai iskolaelhagyás megelőzésére, és megakadályozására felkészüljenek az intézmény pedagógusai, a hátránykompenzálás új formáit, lehetőségeit ismerjék meg, és alkalmazzák.

A diákok számára szerteágazó lehetőségekkel igyekeznek a kompetenciák, a motiváció fejlesztésére, az egyéb készségekben, képességekben rejlő sikerekkel is támogatva a tanulmányaikban fokozottabb aktivitást.

A projekt tervezett befejezési dátuma  :  2020.09.30.

Projekt azonosító száma : EFOP-3.11.1-17-2017-00026