Egyesületünk

Figyelem! Jelenleg a weboldal tartalma frissítés alatt van! Köszönjük türelmét.

A Veszprémi Waldorf Egyesület szabad akaratból és alulról építkező közösségi kezdeményezés. Célja és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, intézménnyel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérésén munkálkodik.

Egyesületünk olyan közösség, melynek tagjaként

 • valljuk az ember teljességén és testi-lelki-szellemi fejlődésének törvényszerűségein alapuló nevelés szükségességét
 • támogatjuk az egyén, és különösen a növekvő gyermek képességeinek szabad kibontakozását
 • hiszünk a család és a közösség jellem- és jövőformáló erejében
 • és­ bízunk a testvéri együttműködés kialakulásában

Elhivatottságunk tudatában egyhangúlag elhatározzuk és kinyilvánítjuk, hogy antropozófiai világszemléletből táplálkozó, gazdaságilag önálló, politikai és hitbéli meggyőződéstől független Egyesületet működtetünk, melynek elsődleges célja egy Waldorf óvoda és iskola fenntartása és gyarapítása, valamint annak szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása.

2003-ban alakult egyesületünk az alternatív, a gyermek életszakaszaihoz igazodó, testi, lelki, szellemi fejlődésére egyforma hangsúlyt fektető nevelés megvalósulásának elősegítésére a térségben, Waldorf oktatási intézmények létrehozására, fenntartására. A Fehérlófia Waldorf Általános Iskola felmenő rendszerben épült ki, majd 2011. évben az iskola gimnáziummal, 2016-ban egy csoportos óvodával bővült.

Tevékenységeink

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység – a „Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti értékek létrehozásának segítése”
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

Egyesületünk az intézményfenntartói tevékenységen túl hangsúlyt fektet a szülők, családok neveléssel, életmóddal, antropozófiával összefüggő ismereteinek gazdagítására, környezetének bevonására különböző előadások, előadássorozatok szervezésére, tematikus táboroztatásra, környezettudatos gondolkodás és megoldások elterjesztésére, közösségi összefogás támogatására.

Programjait a közösségalakítás, a helyi értékek megőrzése, hagyományőrzés, művészeti csoportok, tevékenység létrejöttének támogatása jellemzi.

Célunk olyan szellemi műhelyek létrehozása, kialakulásának segítése, melyek elősegítik a tudatos gondolkodás, az egyéni és közös fejlődés lehetőségét.

Együttműködő partnereink

 • Nemesvámosi Önkormányzat
 • Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel
 • Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal,
 • Csalán Egyesülettel
 • Magyar Waldorf Szövetséggel és más Waldorf iskolákkal és fenntartóikkal
 • Európai Waldorf Szülők Hálózatával (ENSWaP)

Céljainknak megfelelően rendszeres programokon ismertetjük meg az érdeklődő családokkal a Waldorf pedagógia szemléletét, a gyermekneveléshez kötődő ismereteket.

Az iskola létrejöttével ezek az előadások, gyermekekkel közös programok egyre inkább a saját fenntartású iskola pedagógusközössége segítségével valósultak meg, nemcsak a téma neves szakértőinek meghívásával, országos körben ismert pedagógusok, gyermekneveléssel foglalkozó szakemberek segítségével.

A gimnázium alapításának folyamatától nagy hangsúlyt fektettünk az éves programjainkon a serdülő korosztály megismertetésére a szülőkkel, hozzásegítve őket e sajátos korszak megértéséhez. A programok 2013-tól újabb korosztályra, az egész kicsikre koncentrálva bővültek játszóházi, baba-mama klub jellegű foglalkozásokkal a kismamák és kisgyermekeik számára.

Működés – szervezeti keretek

Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, mely a tagok összességével hozza döntéseit, választja képviselőit, és elnökét.

“Képviselő szerve a háromtagú képviselőtestület, melynek jelenlegi tagjai:

Projektjeink

Egyesületi Adatok

Cím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 24.
Adószám: 18934700-1-19
KSH szám: 18934700-9499-529-19
Számlaszám: 16200247-10000290
Alakulás dátuma: 2002.11.26.
Bejegyzés száma: 8.Pk.60.154/2002/2 2003.01.06.
Bírósági nyilvántartási szám: 2199

Az egyesület alapdokumentumai